21.05.2022
Zina
- - zajtra - -
Júlia
Ale keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vykriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Prehľad aktivít Domky v roku 2008


Uskutočnené podujatia Domky v roku 2008
1. Kalčetový turnaj (20.1.)
2. Výročná konferencia (31.1.)
3. Film pre deti (18.2.)
4. Deň spoločenských hier (19.2.)
5. Domkárska krížová cesta (20.2.)
6. Filmový večer (22.2.)
7. Tvorivé dielne (23.2.)
8. Cesta svetla (23.3.)
9. Animátorská chata (4.-6.4.)
10. Hokejbalový turnaj (26.4.)
11. Tvorivé dielne (3.5.)
12. Opekačka (8.5.)
13. Brigáda pri kostole (8.5.)
14. Deň na korčuliach (10.5.)
15. Brigáda - tenisový kurt (24.5.)
16. Cyklistický deň (29.6.)
17. Prázdninový trojlístok (17.7., 24.7., 31.7.)
18. Letný tábor Trlenská dolina (11.8.-16.8.)
19. Animátorská chata (20.8.-23.8.)
20. Bodka za prázdninami (29.8.)
21. Miništrantský futbalový turnaj (27.9.)
22. Šarkaniáda (19.10.)
23. Športový deň (25.10.)
24. Deň stretiek (29.11.)
25. Jasličková pobožnosť (25.12.)
26. Dobrá novina (26.12.)

Dlhodobé aktivity Domky v roku 2008
• Šport v telocvični (1.1.-16.3., 9.11.-31.12. 1x týždenne)
• Zber známok (1.10.-31.10.)
• Predvianočný deviatnik (15.12.-23.12.)
• Detský spevokol (celoročne 1x týždenne)
• Mládežnícky spevokol (celoročne 1x týždenne)
• 5 detských stretiek (celoročne 1x týždenne)
• animátorské stretko (celoročne 1x mesačne)

Účasť na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach v roku 2008
• Školenie mladých lídrov (14.2.-16.2., 11.4.-13.4., 3 účastníci)
• Kurz o hrách (25.4.-27.4., 1 účastník)
• Stretnutie strediskových rád, 8.5.-11.5. (2 účastníci)
• Festival Lumen (6.6.-7.6., 9 účastníkov)
• Kurz ľudskosti a tvorivosti (28.7.-1.8., 2 účastníci)
• Škola pre animátorov (17.10.-19.10., 8 účastníkov)

Participácia na veciach verejných v roku 2008
• predsedníctvo Rady mládeže Žilinského kraja (J. Timko ml.)
• predsedníctvo Domky - Združenie saleziánskej mládeže (J. Timko ml.)
• Obecné zastupiteľstvo (J. Timko st., Miloš Lesák)
• Komisia pre mládež pri OZ Lisková (R. Šaravský, I. Barteková, M. Lesák, J. Timko ml.)
• 2. synoda Spišskej diecézy (J. Timko st.)
• synodálna bunka farnosti (M. Lesák, I. Barteková, K. Kubalová, J. Timko ml., J. Mišata, E. Horvátová, V. Horvát, A. Kubala)

Propagácia
• www.domkaliskova.sk
• 1 číslo časopisu Liskovský domkár

typ akcie : prehľad akcií
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 31.12.2008
prečítaní: 2391x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)