23.06.2021
Sidónia
- - zajtra - -
Ján
Keď si medzi mladými, zanechaj všetky múdre knihy, aby sa mohli stretnúť srdcia.
..... P. Rosso .....




zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni

pridanie komentra

Vianočný koncert


autor :

kontrola : ( nap domka )


sp

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)