23.09.2021
Zdenka
- - zajtra - -
Ľuboš
Čím je niekto vyššie postavený, tým pokornejším sa má ukázať.
..... Cicero .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Cesta svetla

... a my sme sa znova vybrali privítať veľkonočné ráno na Kalváriu, kde sa konala Cesta svetla. Pod jaskyňou sa o 5.00 zhromaždilo 28 nadšencov + jeden psí nadšenec :-) a vybrali sme sa hore na vrchol Kalvárie.

"Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych... " To boli slová na začiatku našej cesty. Potom sme pokračovali spolu s Máriou Magdalénou, ktorú Ježiš oslovil po mene, spolu s emauzskými učeníkmi, ktorým sa dal spoznať pri lámaní chleba a ktorým dal moc odpúšťať hriechy. Mohli sme sa spoznať v Tomášovi, ktorý mal problém uveriť, že Ježiš je živý, pokiaľ sa ho nedotkol, v učeníkoch pri zázračnom rybolove, pri zoslaní Ducha Svätého. Tak ako učeníkov, aj nás Ježiš poslal ohlasovať evanjelium a dal nám svoje požehnanie a prisľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta... (odstavec citovaný z minuloročného príspevku ;-)

Na záver nechýbala tradičná póza pre fotografa a potom sme sa už povzbudení rozišli osláviť najväčší sviatok ĺiturgického roku do svojich domovov.

typ akcie : pobožnosť
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 11.04.2004
prečítaní: 1876x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)