23.09.2021
Zdenka
- - zajtra - -
Ľuboš
Každý veriaci má po svojom boku ako ochrancu a strážcu jedného anjela, aby ho sprevádzal životom.
..... sv. Bazil .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Dobrá novina

DN je malé misijné poslanie, ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, ktoré roznášajú do našich sŕdc a domovov koledníci. O svoju radosť sa delia aj s deťmi a trpiacimi vo svete prostredníctvom projektov, do ktorých smerujú prostriedky DN. Sú to projekty pre najbezbrannejších, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby, akými je pitná voda, vzdelanie či zdravotnícka starostlivosť. Za 9 rokov podporila DN rozvojové projekty v deviatich afrických krajinách (Keňa, Uganda, Sudán, Južná Amerika, Nigéria, Etiópia, Madagaskar, Mali, Zambia). Minulý rok sa prostredníctvom DN vyzbieralo 11.726.627,-Sk. Výťažok z tohtoročnej koledníckej akcie bude použitý na podporu projektov v Keni, Sudáne, Ugande a Južnej Afrike.

V tomto jubilejnom 10. ročníku bolo hlavnou témou VZDELANIE. Hoci sa pre nás vzdelanie stalo samozrejmosťou, pre viac ako polovicu obyvateľov krajín Juhu je niečím nedostupným a nedosiahnuteľným. Vzdelanie pre nich predstavuje nádej ako zlepšiť svoju sociálnu situáciu.

Aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť do DN a tak sme sa všetci, ktorí sme chceli pomôcť pri koledovaní, ktorí sme sa chceli vzdať aspoň na jeden deň tepla svojich domovov a odhodlane kráčať s vianočnými koledami na perách, aby sme prinášali do našich rodín posolstvo o nádeji, stretli v nedeľu 28.11.2004 o 14.30 v klubovni. Prišlo nás veru neúrekom. Najprv sme si vysvetlili, čo je cieľom DN a potom sme sa rozdelili do 5 skupiniek, kde boli vedúcimi Zuzka Demková, Elenka Chachaľáková, Ivka Barteková, Zuzka Némethová a Júlia Martonová. Každý vedúci dostal potrebný materiál na koledovanie a dohodol si so svojou skupinkou skúšky, ktoré prebiehali celý mesiac až do Vianoc. Na nich sme si nacvičili pesničky a vinše a pripravili oblečenie. V skupinke sme mali napr. troch kráľov, hviezdu, pastiera a anjela. Ostatné deti niesli betlehem, pokladničku a propagačný materiál DN.

Všetci sme sa opäť stretli až v deň koledovania, t.j. 26.12.2004 o 13.30 v kostole, kde sme si spoločne zaspievali kolednícku pesničku, pán farár nám dal svoje požehnanie a nakoniec sme urobili spoločnú fotku. Potom sa každá skupinka vyspevujúc pobrala svojím smerom. Na konci koledovania si deti porozdeľovali sladkosti a ovocie, čo dostali a aj keď trošku unavení, ale šťastní, že sme pomohli dobrej veci, sme sa rozišli do svojich domovov.

Tohto roku sa do koledovania zapojilo cca. 60 koledníkov (10 sprevádzajúcich osôb a 50 detí), navštívili sme okolo 120 domácností a vykoledovali sme čiastku 24.165,- Sk.

typ akcie : koledovanie
autor článku: Mária T.
dátum akcie: 26.12.2004
prečítaní: 2052x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)