11.08.2022
Zuzana
- - zajtra - -
Darina
Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.
..... E. Fromm .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Krížová cesta na Kalvárii


Na Zelený štvrtok, po poslednej večeri, sa Ježiš utiahol do Getsemanskej záhrady, aby tam bdel, modlil sa, trpel a krvou sa potil za naše hriechy. A to všetko z Jeho veľkej lásky k nám. V tento, pre nás tak významný deň a sviatok, sme sa po omši rozhodli uskutočniť krížovú cestu na našej Kalvárii. V podstate sme nadviazali na krížové cesty, ktoré zvykli u nás bývať na Zelený štvrtok už aj predtým. Počasie nám doprialo, a tak sme sa stretli v celkom hojnom počte. Deti, mladší i skúsenejší, teda celkom široké spektrum ľudí. Myslím, že sme strávili pekný večer v spoločnej modlitbe, a verím, že nám to prinieslo duchovný úžitok. Tešíme sa o rok, a veľmi radi privítame aj ďalších účastníkov. :)

typ akcie : pobožnosť
autor článku: Dominik T.
dátum akcie: 24.03.2016
prečítaní: 2206x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)