08.12.2021
Marína
- - zajtra - -
Izabela
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Cesta svetla

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa vybrali privítať veľkonočné ráno na Kalváriu, kde sa konala Cesta svetla. A skoré ranné vstávanie ako vždy stálo za to. Veď by sme si predsa nemohli nechať ujsť atmosféru svitania a tú tichú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania, ktorou bolo prežiarené celé ráno...

Takže pod jaskyňou sa pomaly začalo zhromažďovať niekoľko „rozospatých“ očí (škoda, že si už nepamätám koľko) a vybrali sme sa hore, cestou rozprávajúc o zážitkoch z ranného vstávania.

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych...“ To boli slová na začiatku našej cesty. Potom sme pokračovali spolu s Máriou Magdalénou, ktorú Ježiš oslovil po mene, spolu s emauzskými učeníkmi, ktorým sa dal spoznať pri lámaní chleba a ktorým dal moc odpúšťať hriechy. Mohli sme sa spoznať v Tomášovi, ktorý mal problém uveriť, že Ježiš je živý, pokiaľ sa ho nedotkol, v učeníkoch pri zázračnom rybolove, pri zoslaní Ducha Svätého. Tak ako učeníkov, aj nás Ježiš poslal ohlasovať evanjelium a dal nám svoje požehnanie a prisľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta...

A s týmto radostným posolstvom v srdci sme sa rozišli do svojich domovov.

typ akcie : pobožnosť
autor článku: Anna K.
dátum akcie: 20.04.2003
prečítaní: 2367x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)