23.09.2021
Zdenka
- - zajtra - -
Ľuboš
Ako vedúca osobnosť by ste však mali využiť každej príležitosti k motivovaniu ľudí tým, že im prejavíte uznanie za ich zásluhy, služby či pomoc. O zásluhy je potrebné sa rozdeliť, zatiaľ čo vinu za neúspechy by ste mali niesť sami.
..... J. Adair .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


7. výročná konferencia

Každý rok sú všetci naši domkári pozvaní na výročnú konferenciu Domky. Táto sa koná tradične v piatok okolo 31.1., kedy je sviatok zakladateľa saleziánov, sv. Jána Bosca. Jej cieľom je zhodnotiť uplynulý rok, schváliť plán na nasledujúci rok a v prípade potreby aj voliť ľudí, ktorí sa budú v nasledujúcom období starať o čo najlepšie fungovanie našej Domky.

Ako už býva dobrým zvykom, aj tento rok sme začali konferenciu sv. omšou, ktorú tentokrát slúžil vdp. Miloš Krakovský, pôsobiaci ako misionár na východe Ruska. Po sv. omši sme sa všetci spoločne presunuli do klubovne.
Na úvod nás domkárov i všetkých hostí (pán farár, vdp. Miloš Krakovský, veľvyslanci na hornej Orave Marek + Evka) privítal náš predseda Miloš. Vo svojom prejave v skratke zhrnul základné princípy organizácie Domka + základné údaje o Domke u nás. Veru, ani sme sa nenazdali a naša Domka má už 7 rokov...

Nasledovalo hodnotenie akcií uplynulého roka. Spomenutý bol letný tábor, tancovačky, športové akcie, stretká, ... Do hodnotenia sa zapojili nielen členovia rady, ale aj samotní účastníci a dá sa povedať, že minulý rok bol hodnotený veľmi pozitívne, čomu sme samozrejme veľmi radi.
Nasledujúcim bodom bolo prednesenie a schválenie plánu na rok 2004. Väčšina akcií z minulých rokov ostáva aj tento rok, novinkou by mala byť súťaž "Poklad v Liskovej" v apríli, návšteva pána farára Dorníka v máji, či volejbalový turnaj spevokolov na jeseň.

Keďže členom našej rady a súčasne aj predsedovi nášho strediska vypršalo volebné obdobie, ďalším bodom bola voľba členov rady, nového predsedu a podpredsedu strediska. Na návrh starej rady a po schválení prítomnými členmi Domky sa členmi rady na obdobie 3 rokov stali: Mgr. Ivana Barteková, Zuzana Demková, Katarína Kubalová, Bibiána Kľačková, Anna Kočibalová, Ing. Miloš Lesák, Júlia Martonová, Ján Mišata, Peter Saro, Jaroslav Timko, Mária Timková a RNDr. Jaroslav Timko. Do funkcie predsedu bol zvolený Jaroslav Timko, podpredsedom je Júlia Martonová, obaja na obdobie 3 rokov.

Po voľbách nasledovala správa o hospodárení Domky, čiže kam sme investovali peniaze získané od Obecného úradu, z ústredia Domky a z Ministerstva školstva. Najväčšími investíciami v roku 2003 bol nákup stolov a stoličiek do klubovne, kúpenie klavíra a kopírky.

Nezabudli sme ani na poďakovanie. Či už nášmu doterajšiemu predsedovi Milošovi, končiacim členom rady Monike a Jankovi, pánovi farárovi alebo Obecnému úradu. Veríme, že dobrá spolupráca so všetkými bude pokračovať aj naďalej.
Po krátkom občerstvení nasledoval posledný, už voliteľný bod programu, a to beseda s naším hosťom vdp. Milošom o jeho práci a zážitkoch v ďalekom Rusku, ktorá bola veľmi zaujímavá pre všetkých vďaka jeho výbornému rozprávačskému talentu.
Pred odchodom sme sa nezabudli zapísať do kroniky, ktorá má už 2 zväzky a registruje našu činnosť už od vzniku Domky.

A na záver ešte jedna prosba. Budeme radi, ak prispejete k rozvoju našej Domky aj vy. Stačí, ak svoj postreh, či dobrý nápad poviete niekomu z nás, členov rady, a my sa budeme snažiť o to, aby sme vás uspokojili. Prajeme vám, aby ste aj v roku 2004 boli plní radosti a tešíme sa na stretnutia počas celého roka.

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 30.01.2004
prečítaní: 2229x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)