23.09.2021
Zdenka
- - zajtra - -
Ľuboš
Čas je to, čo najviac chceme, ale bohužiaľ to, čo najhoršie využívame.
..... W. Penn .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Poklad Liskovej

Začneme predstavením súťaže. Námet na ňu vznikol podľa hry Tmou, ktorú organizujú Instruktoři Brno. Ide o orientačno-vedomostnú súťaž dvojíc, ktoré majú čo najrýchlejšie prejsť vopred vytýčenou trasou a splniť čo najviac úloh, ktoré ich na tejto ceste čakajú. Na všetkých, ktorí prídu až do cieľa, čaká sladká odmena a pre tých najlepších aj diplomy a vecné ceny. Na víťazov čakali stolnotenisové rakety, badmintonová sada, tenisové loptičky, sviečka s albumom a minišach.

Stretnutie súťažiacich bolo o 14:00 v klubovni. Narátali sme ich až 54. Po dôkladnom vysvetlení pravidiel súťaže a vytvorení dvoch kategórií (mladší – do 6.ročníka ZŠ, starší – od 7.ročníka ZŠ) sa už súťažiaci dali dokopy do dvojčlenných družstiev, vytvorili si svoj názov, nadiktovali základné údaje a honba za pokladom sa mohla začať.

1.stanovisko: Klubovňa

Súťaž vypukla presne o 15:03. Na všetky družstvá čakala úvodná úloha: vylúštiť osemsmerovku a podľa jej tajničky zistiť, kam ďalej. Razom sa v klubovni rozhostilo ticho, ktoré prerušovalo len škrabkanie pier a ceruziek a tiché šepkanie medzi členmi družstva. Viaceré družstvá presvedčili o svojich krížovkárskych kvalitách, no najviac Tigrice zo staršej kategórie, ktoré vybehli do ulíc Liskovej už po necelých desiatich minútach. V pätách im bol Neuzer, líder mladšej kategórie. A po 30 minútach už v klubovni nezostala ani noha.

2.stanovisko: Autobusové zastávky

Áno, presne tam zamierili všetky družstvá. Tajnička krížovky totiž znela: “Poradia vám autobusové zastávky”. V Liskovej máme 3 zastávky a na každej z nich bol prilepený papierik s jedným slovom. Keď sa tieto slová dali dokopy, vznikol ďalší odkaz: “Pokračujte na Mohylky”.

3.stanovisko: Mohylky

Ukázalo sa, že nie všetci vedia, čo Mohylky sú a kde sú. Napríklad Zelenáčov presviedčala nejaká staršia pani, že to bude pomník SNP. Túto chránenú prírodnú oblasť však nakoniec našli všetci a na jej okraji aj ker, na kmeni ktorého bol pripevnený odkaz, ktorý navigoval k vodovodnému rezervoáru. Okrem neho tam však bola aj obálka a v nej zoznam 5 otázok, ku ktorým mali družstvá do konca súťaže nájsť odpovede (za každú správnu odpoveď bolo 5 bodov, výsledky družstiev v bodovacej tabuľke úloh) . Jednu z nich dokonca mohli nájsť priamo na informačnej tabuli o Mohylkách. Plný počet bodov za túto úlohu si pripísali nakoniec len 2 družstvá: Šikulky a Sivý vlk. Znenie otázok aj príslušné správne odpovede:

- Čo dnes o 20:00 vysiela TV JOJ? (Odvážna Evangeline)
- Koľko meria Predný Choč? (1249 m)
- V ktorom roku bola obnovená krížová cesta? (1997)
- Spred koľkých rokov sú skameneliny na Mohylkách? (spred 50 miliónov rokov)
- Čo je v liskovskom erbe? (kostol a lemeš)

4.stanovisko: Vodovodný rezervoár

Tu našli tímy zoznam čísel, ktoré boli číslami domov v Liskovej. Keď zistili priezvisko rodiny, ktorá tam býva a zapísali si pod príslušné číslo domu prvé písmeno jej priezviska, postupne poskladali slovo “Klubovňa”, ktoré bolo ďalším stanoviskom.

5.stanovisko: Klubovňa

Neprešla ani 3/4 hodina od vyprázdnenia klubovne a už sa do nej vrútilo superrýchle družstvo Jefovia. Nielenže dobehli stratu 7 min. na Tigrice (tie klesli až na 11.miesto), ale stihli si vytvoriť aj 2-minútový náskok pred družstvom Júlia. U mladších dotiahli 2 korunky 10-minútový náskok Neuzeru.

A čo sa dialo v klubovni? Na jednotlivé tímy čakala ďalšia úloha: skúška pamäti. Za pol minúty si mala dvojica zapamätať čo najviac z 30 predmetov nachádzajúcich sa na stole. Za každý zapamätaný predmet získalo družstvo 2 body, celkovo sa teda dalo získať 60 bodov (výsledky 2.úlohy v bodovacej tabuľke úloh). Zo starších tu najlepšie obstáli Supermanky a Júlia, z mladších Blcha Team a Pokladové baby.

Keďže tímy prichádzali do klubovne veľmi rýchlo, viaceré družstvá si museli na splnenie 2.úlohy počkať. Maximálna doba čakania nakoniec bola 15 min. Po splnení úlohy boli družstvá navigované na krížovú cestu, kde si mali pozapisovať slová nájdené v okolí zastavení krížovej cesty a poskladať odkaz, kam ďalej.

2 družstvá mladších stanovisko v klubovni obišli. Nepodarilo sa im z čísel domov poskladať odkaz, že majú ísť do klubovne, a tak sa napojili na trasu až na krížovej ceste a 2.úlohu riešili až na konci.

6.stanovisko: Krížová cesta

Nájsť všetkých 14 slov tvoriacich odkaz nebol pre jednotlivé tímy žiadny väčší problém. Keď ich dali dokopy, vyšla im táto veta: “Kam mám ďalej ísť? Čím sa mám nechať viesť? To vám poradí Jánošíkova päsť...”.

7.stanovisko: Jánošíkova päsť

Tu sa už schyľovalo k záveru. Odkaz tu totiž znel: “Počet schodíkov ku kaplnke je číslom domu (počítajte dobre!!!), kde sa cesta za pokladom končí.“ Okrem neho však súťažiaci našli aj obálku, v ktorej bol papierik s kvízom. No schválne, vedeli by ste odpovedať správne na všetky otázky?

1. S ktorou dedinou nehraničí územie našej obce?

A, Turík
B, Liptovská Teplá
C, Ivachnová

2. Aké farby obsahuje erb Liskovej?

A, biela, modrá, červená, žltá
B, žltá, biela, zelená, hnedá
C, modrá, žltá, biela, zelená

3. Prvá písomná zmienka o Liskovej je z roku…

A, 1252
B, 1272
C, 1292

4. Ktorý chránený prírodný výtvor sa nachádza na území Liskovej?

A, Krkavá skala
B, Konislav
C, Jánošíkova studňa

5. Aký je ľudový názov Jánošíkovej pästi?

A, Čertova kiahnica
B, Diabolská päsť
C, Skalná ruka


Správne odpovede sú: 1B, 2C, 3A, 4B, 5A. Za každú správnu odpoveď bolo 5 bodov. Plný počet bodov v tejto úlohe zaznamenalo len družstvo Jefice.


8.stanovisko: Klubovňa

Veru, kto správne počítal, tomu vyšlo číslo 35 a to je práve číslo klubovne. A tu sa nakoniec (na veľkú radosť organizátorov) dopracovali všetky družstvá. A kto bol teda najrýchlejší?

Už som spomínal, že počas 2.úlohy v klubovni museli viaceré družstvá čakať. A preto sa stalo, že družstvo, čo prišlo do klubovne prvé (boli to Jefovia o 16:40), nakoniec najrýchlejšie nebolo. O 8 minút totiž prišlo družstvo Shark Team a keďže na splnenie 2.úlohy čakalo 10 minút, celkovo bolo o 2 minúty rýchlejšie ako Jefovia. Ani Shark Team sa však nakoniec neradoval z prvenstva, pretože o minútu vrazili do klubovne členovia tímu Scooter, ktorí mali 13-minútový bonus za čakanie a tak ešte dokázali o 2 minúty preskočiť aj Shark Team. Najrýchlejším tímom teda bol Scooter, ktorý zvládol trasu za 1 hodinu a 33 minút.

V mladšej kategórii prišli do klubovne naraz o 16:53 družstvá Neuzer a Diabli. O minútu dlhšie čakanie znamenalo, že najrýchlejším tímom v mladšej kategórii sa stalo družstvo Diabli. Tretie miesto patrilo dievčenskému družstvu Šikulky.

Príchodom do klubovne sa končila honba za pokladom. Kde sa teda tento poklad ukrýval? Ukázalo sa, že nie je ťažké nájsť truhlicu s pokladom, bola totiž na schodišti na pôjd. Avšak horšie už bolo otvoriť ju... Chýbal totiž kľúč. A tak teda každé družstvo hľadalo ten správny kľúč na otvorenie truhlice. Vybrať si mohli z asi 15 kľúčov, ktoré boli ukryté v okolí truhlice, správny bol však jediný. Nakoniec však každé družstvo našlo ten správny a truhlica vydala svoj obsah (poklad).

A to už bol takmer koniec. Vravím takmer, pretože vlastne nadišla tá najdôležitejšia chvíľa – záverečné počítanie bodov. Najprv sa spočítali body za vek družstva. Ak by boli obaja súťažiaci narodení v roku 1994, získali by 84 bodov. Ak by jeden z nich bol o rok starší, získali by o 3 menej, čiže 81. Za každý rok navyše teda o 3 body menej.

Nasledovala bodová dotácia pre dievčatá. Reakciou síce bolo reptanie chlapcov, ale nikto si asi netrúfne tvrdiť, že dievčatá sú rovnako rýchle v jazde na bicykli, prípadne v behu ako chlapci. Pri priemernom celkovom čase okolo 2:15 dostali dievčatá časový bonus 20 minút = 20 bodov.

Body za čas bolo jednoduché spočítať, každé družstvo dostalo toľko bodov, koľko minút uplynulo od ich príchodu do klubovne do 18:00. Najviac teda Scooter – 84 (prišli 16:49, čiže 71 minút + 13 minút čakania počas súťaže).

Nakoniec sa pripočítali body za jednotlivé úlohy. Sčítaním všetkých bodov (v celkovej tabuľke sú v poradí: body za vek, dievčenský bonus, body za čas, body za úlohy) vzniklo celkové oficiálne poradie súťaže Poklad Liskovej 2004 v oboch kategóriach. Kto sa teda radoval najviac?

V mladšej kategórii veľké prekvapenia neboli. Vďaka dôslednému plneniu úloh a kvalitnému času si 1.miesto vybojovalo družstvo Šikulky (Veronika Timková, Mária Kuteľová) a 2.miesto družstvo Neuzer (Filip Fúra, Radko Hančík). Na veľmi peknom 3.mieste skončilo najmladšie družstvo Vodopády (Lenka Kontúrová, Zuzka Hanzlíková). Nesklamali však ani ostatné družstvá a za dobrý výkon si zaslúžia pochvalu.

mladší
1. Šikulky (72, 20, 65, 68) 225 b
2. Neuzer (72, 0, 79, 66) 217 b
3. Vodopády (81, 20, 47, 66) 214 b
4. Diabli (69, 0, 80, 59) 208 b
5. Jupiter (75, 20, 50, 62) 207 b
6. Duo 2 (72, 20, 49, 56) 197 b
7. Pokladové baby (75, 20, 39, 58) 192 b
8. 2 korunky (75, 0, 59, 51) 185 b
9. Mačky (75, 20, 38, 48) 181 b
10. Šmolko (72, 0, 49, 51) 172 b
11. Modrý Pacific (75, 0, 47, 46) 168 b
12. Blcha Team (81, 0, 0, 69) 150 b

V staršej kategórii sa celkovým víťazom stalo družstvo Tigrice (Romana Hollá, Katarína Boroňová) a na 2. mieste skončilo družstvo Špiónky (Mária Likavcová, Mariana Forgáčová). Obidve družstvá sa do čela dostali najmä vďaka výbornému času (7 resp. 8 minút za najlepšími chlapcami). 3.miesto patrilo až 2 družstvám. Kým Supermanky (Janka Némethová, Zuzka Adamčiaková) vynieslo tak vysoko vynikajúce plnenie úloh, Shark Team (Marek Macík, Miro Chrmo) stavil v prvom rade na rýchlosť, ale aj úlohy splnil celkom dobre. Čo sa týka ostatných družstiev, tímy ako Scooter alebo Jefovia doplatili na slabé plnenie úloh, a naopak tímy ako Spiders II alebo Black Eagles na slabší čas.

starší
1. Tigrice (66, 20, 77, 69) 232 b
2. Špiónky (66, 20, 76, 66) 228 b
3. Supermanky (66, 20, 45, 82) 213 b
3. Shark Team (60, 0, 82, 71) 213 b
5. Sivý vlk (72, 0, 64, 72) 208 b
6. Rangers (57, 0, 78, 66) 201 b
6. Scooter (63, 0, 84, 54) 201 b
8. Spiders II (63, 20, 40, 73) 196 b
9. Júlia (63, 0, 68, 60) 191 b
10. Cosmo - Zelení diabli (66, 0, 64, 54) 184 b
11. Black Eagles (60, 0, 47, 74) 181 b
12. Jefovia (57, 0, 80, 43) 180 b
13. Jefice (66, 20, 24, 61) 171 b
14. Zelenáči (66, 0, 32, 47) 145 b

Na tomto mieste treba ešte podotknúť, že pri spočítavaní bodov zapracoval nejaký škriatok (strážca pokladu :-) a tak družstvo Supermanky omylom dostalo o 20 bodov viac ako malo a pri vyhlásení výsledkov bolo vyhlásené ako víťaz... Chybu som si všimol až neskôr a tak sa aspoň dodatočne ospravedlňujem družstvám Tigrice a Špiónky za neskorší výber z ponuky cien. Ďakujem za pochopenie a sľubujem, že nabudúce si dáme väčší pozor.

A čo dodať na záver? V prvom rade patrí vďaka tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zorganizovaní tejto akcie (Erika, Martina, Júlia, Mária, Miloš a ujo Timko ;-)

Vďaka patrí aj vám, ktorí ste sa do súťaže zapojili a tým prispeli k jej kvalite a dramatickosti. Gratulujem všetkým víťazom a dúfam, že prídu na budúci rok svoje popredné miesta obhájiť.

A čo s vami, ktorí toto čítate a teraz si trháte vlasy, že ste sa nemohli alebo nechceli pridať... Nezúfajte, o rok je tu Poklad Liskovej zas a ak budete mať chuť, môžete sa pridať. Už teraz vám môžem sľúbiť, že to bude aspoň taký zážitok ako tento rok. ;-)

typ akcie : súťaž
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 22.05.2004
prečítaní: 2147x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)