05.06.2023
Laura
- - zajtra - -
Norbert
Nejazdite vou rchlosou, ne akou doke lieta v anjel strny.
..... neznmy .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Festival Lumen


5.jna v piatok o 13:00 sme sa skupinka ud z Liskovej vybrali na festival Lumen v Trnave. Po prchode do Trnavy sme sa ili ubytova do koly, na ktorej sme boli ubytovan cel vkend. Po ubytovan sme si chvu oddchli a veer sme ili na omu. Po omi nasledovala vek birthday party, na ktorej sme sa riadne zabvali. V sobotu rno sme ili na omu. Po omi sme mohli navtvi rzne worshopy. Vina dievat sme si vybrali tanen workshop. Ke sme sa my vytancovali a ostatnm skonili workshopy,tak sme sa vetci stretli v Domka stane. Nasledoval obed a vrtenie sa do koly, prezliec sa a oddchnu si. Poobede sme sa vrtili nasp, niektor ostali na koncertoch a niektor sa ili hra hry do Domka stanu. Po koncertoch o polnoci nasledovala oma. Po omi sme sa ili vyspa a skoro rno sme odcestovali domov. Festival sme si riadne uili a dfame e pjdeme aj na budci rok.

typ akcie : in
autor článku: Sima K.
dátum akcie: 05.06.2015
prečítaní: 2156x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)