11.08.2022
Zuzana
- - zajtra - -
Darina
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Letný tábor - Prví kresťania

O letný tábor je v Liskovej každoročne veľký záujem. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa na ňom znova zišla päťdesiatka účastníkov. Tento rok sa tábor konal 8.-13. augusta v Ústí nad Priehradou.

Tento rok sme sa zamerali na priblíženie prvokresťanského obdobia Cirkvi. Z detí sa stali občania miestnych Cirkví (Kolosania, Korinťania, Solúnčania, Efezania, Galaťania), z organizačného tímu zas významní Rimania alebo kresťania vtedajšieho obdobia.

Príbeh sa začal stretnutím občanov s (budúcim) sv. Petrom v Ríme. Jednou z prvých úloh bola stavba obydlí, ktoré boli síce krátkou (viď nižšie), ale krásnou ukážkou zručnosti. V rámci spoznávania Ríma sa skupiny snažili získať pre seba významné budovy mesta. Večerný program predstavil okamih Turíc a vyvrcholil symbolickým krstným obradom pre nových kresťanov v hlbinách lesa.

Noví kresťania sa hneď na druhý deň pustili do evanjelizovania, vydali sa aj do okolia na svoju prvú misijnú púť, ktorá ich zaviedla až na Magurku. Po pozvánke od cisára sa uskutočnil kultúrny večer s predstavením všetkých národov, ktorý sa však nečakane skončil podpálením Ríma, kde padli za obeť aj obydlia nových kresťanov.

Tretí deň bol v znamení prenasledovania kresťanov, na ktorých sa zvalila vina za podpálenie mesta. Napriek zdanlivej ústretovosti cisára sa mestom pohybovali vojaci, ktorí striehli na kresťanov. V rámci tvorivých aktivít sa tentokrát vyrezávalo z dreva a robili korálkové náramky. Večer sa napriek nepriazni počasia uskutočnila tajná krížová cesta v okolí tábora.

Vo štvrtok sa dusná atmosféra prenasledovania postupne uvoľňovala. Skupiny sa vo veľkej hre vydali na cestu k slobode, ktorú sa podarilo úspešne zavŕšiť a tak sa po odstúpení cisára mohla uskutočniť večerná oslava dosiahnutej slobody.

To však nebol koniec príbehu. V piatok sa totiž krajinou rozšírili herézy a tak bolo potrebné pustiť sa do ďalšieho boja a ochrániť ťažko nadobudnutý poklad viery. Bol to veľmi náročný boj, no nakoniec s úspešným koncom.

Celý tábor mal poukázať na veľký význam cirkevného spoločenstva a ponúknuť účastníkom spôsoby, akými toto spoločenstvo budovať a podporovať. Program bol preto vhodne dopĺňaný aj duchovným programom (modlitby, sv. omše, priestory na zamyslenie). Každá skupina tiež formou scénky predstavila vybraného prvokresťanského svätca.

Pre štatistiku uvediem aj výsledok súťažného programu, tohtoročná sláva patrí Korinťanom, ktorí v tesnom súboji predstihli Efezanov.

Veríme, že hodnoty predstavené v táborovej téme sa prejavia aj v každodennom živote účastníkov a že ich svedectvo inšpiruje aj ďalších. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave a realizácii tábora. A tešíme sa o rok znova! :)

typ akcie : letný tábor
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 08.08.2016
prečítaní: 1985x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)