25.01.2022
Gejza
- - zajtra - -
Tamara
Talent a schopnosti vynesú človeka hore, ale iba charakter ho tam udrží.
..... neznámy .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Plán práce na rok 2002


1. duchovno-vzdelávacia oblasť

- autobusový výlet na Oravu, Oravský Podzámok 8.jún (45)
- putovný pochod mládeže Muráň - Levoča júl (20)
- stretnutia s animátormi priebežne
- pravidelné chlapčenské a dievčenské stretká priebežne
- školenie animátorov (6)
- akadémie a oslavy liturgických sviatkov
- Dobrá novina december (50)
- deviatnik Sv. Rodina hľadá nocľah december (27)

2. kultúrno-spoločenská oblasť :

- činnosť detského a mládežníckeho spevokolu
- Vianočný koncert december (50)
- vystúpenie mládež. spevokolu v okolitých dedinách apríl - máj (25)
- účasť na festivale Spievajme Pánovi november (25)
- pomoc pri kult. akciách v obci podľa potreby
- príprava násteniek pre mládež priebežne
- brigády pri skrášovaní obce, okolia kostola, kaplnky, úprave tenisového a detského ihriska jar
- spoločná účasť na plese január (40)
- výlet do Veľkej Lomnice spojený s vystúpením spevokolu júl (25)
- tancovačky máj, október (140)
- kurz tanca december (80-90)

3. športová oblasť

- stavanie snehuliakov február (50)
- hokejbalový turnaj jarné prázdniny (60)
- miništrantský minifutbalový turnaj 25. máj (80-90)
- Deň saleziánskej radosti máj (40)
- autobusový výlet do Slov. raja 8. júna (45)
- Bodka za školským rokom 22. jún (75)
- turistické výlety na Salatín, Čebrať, do Vlkolinca máj-júl (20-30)
- letný tábor júl (35)
- turistický výlet do Vysokých Tatier september (50)
- šarkaniáda september - október (60)
- veselá zimná olympiáda január, december (40)
- akcie v telocvični (prenájom 3 hod. /týždenne/ neskorá jeseň až jar (40)

* čísla v zátvorkách znamenajú predpokladaný počet účastníkov, vychádzali sme zo skúseností z predchádzajúcich rokov

typ akcie : plán práce
autor článku: Miloš L.
dátum akcie: 00.00.2002
prečítaní: 2280x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)